W raz z nowym rokiem wprowadzamy drobne korekty do opłat klubowych. Zmianie ulega składka liczona  od kwoty 150 zł/miesiąc. Opłaty regulujemy jak w latach ubiegłych, wnosząc w styczniu opłatę roczną oraz opłatę za treningi od stycznia do maja. W czerwcu natomiast płacimy za treningi w czerwcu oraz od września do grudnia.

Numer konta pozostał bez zmian: PKOBP Oddział 1 w Kielcach 94 1020 2629 0000 9802 0127 6336